Чи правомірні вимоги МВС про обовязківість друкування заяв та талонів при реєстрації чи знятті з реєстрації місця проживання, інших правочинах?

Питання: При реєстрації чи знятті з реєстрації місця проживання, при отриманні паспорта та виконання інших правових заходів паспортист кооперативного ЖЕКу вимагає друкувати заяви та талони в паспортному стілі МВС Кам'янця-Подільського. За що стягується додаткова плата в розмірі 10 грн. плюс 5 грн. за послуги банку? Така послуга є загально обовязково для всіх при реєстрації і інших правочинах?  Чи правомірні вимоги МВС про обовязківість друкування заяв та талонів?

Консультує: юрисконсульт Національної правової палати Анастасія Суркіна

Законодавча база:

1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 року № 1382 VI (далі – 1);

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків документів, необхідних для реєстрації місця проживання в України» від 28.07.2004 року № 985 (далі – 2);

3. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 року № 2503-ХІІ (далі – 4);

4. Наказ Міністерства Внутрішніх справ України «Про затвердження порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» від 15.06.2006 року № 600 (далі – 5);

5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 року № 7-93 (далі – 6).

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» у статті 3 передбачає, що реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації.

Статтею 6 даного Закону визначено, що для реєстрації особа подає:

- письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто. У разі, якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена аза зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку;

- паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства України. Іноземець та особа без громадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання;

- квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

- два примірники талона зняття з реєстрації.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

Заявки, та зразки інших документів, необхідних для реєстрації місця проживання особи, затверджуються Кабінетом Міністрів України, а саме – Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразків документів, необхідних для реєстрації місця проживання в Україні». Даним документом затверджено форму заяви про реєстрацію місця проживання  та талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Що стосується заяви, то такий документ не вимагає друку на бланку, та знаходиться у вільному доступі (в мережі інтернет). Ви самі самостійно можете її роздрукувати та заповнити. Що ж стосується талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні, то на підставі поданих для реєстрації місця проживання документів (зазначені вище у переліку) уповноваженою особою органу реєстрації заповнюється 2 примірники талона реєстрації місця проживання та вносяться відповідні відомості із зазначенням адреси житла особи до паспортного документа шляхом проставлення штампа відповідного зразка.

Отже, як видно з викладеного вище, заява заповнюється безпосередньо особою, яка її подає. Форму заяви можна знайти в мережі Інтернет. Що стосується талонів, то вони заповнюються уповноваженими особами органів реєстрації. В жодному законодавчому акті не передбачено, що за такі талони стягується плата. 

Єдине, що сплачується за проведення таких дій – державне мито (передбачене Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито», п. м) ч. 6 ст. 3) в розмірі 85 копійок (0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Комісію, яку бере банк під час проведення операцій з грошовими коштами – кожен банк визначає для себе окремо (її розмір).

Відповідно до п. 3 Загальних положень Наказу МВС України № 600 від 15.06.2006 року «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» для оформлення паспорту особа подає:

- заяву про видачу паспорта (далі – заява). Заява заповнюється особисто заявником від руки, розбірливим почерком, з вичерпними відповідями на всі запитання, без скорочень і абревіатур. Допускається заповнення заяви іншими особами за осіб з фізичними вадами, психічно хворих та ін., про що вноситься відповідна відмітка в графу «службові відмітки» заяви;

- свідоцтво про народження;

- дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см. Фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, мають бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутка (для громадян, які постійно носять окуляри, обов’язкове фотографування в окулярах);

- квитанція про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

Додаткові документи (у разі необхідності):

- довідку про реєстрацію особи громадянином України або свідоцтво про належність до громадянства України;

- довідку про повернення особи на проживання в Україну з відповідною відміткою в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, видану працівниками територіального органу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні органи), або паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну;

- довідку про звільнення з установи виконання покарань, якщо до засудження особа не мала паспорта або паспорт у неї не вилучався і до особової справи долучений не був;

- посвідчення про поставлення на облік, видане відповідним спеціалізованим закладом, який здійснює облік бездомних громадян (для бездомних громадян);

Отже, в даному випадку офіційний платіж – це також лише сплата державного мита в розмірі 3,40 грн. – у разі обміну нині чинного паспорту) або 17,00 грн. – в інших випадках (п.а) ч.6 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»).

Отже, як вбачається з викладеного вище, при здійсненні дій стосовно реєстрації (зняття з місця реєстрації), отримання паспорта законом передбачений вичерпний перелік документів, які має подати особа, та державне мито за сплату таких дій. Ніяких інших оплат не передбачено.


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/1160/2603.html

 - .  Rambler's Top100