ПРОГРАММА СЕМИНАРА

17 квітня 2008 г.
Місце проведення: «Національна правова палата», конференц-зал

Винокурова Людмила Федорівна, заступник Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України, кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко

Зовнішньоекономічні контракти: укладення, виконання та арбітраж.
Актуальні питання визначення застосовуваного права

     Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні привела до істотного розширення кола українських учасників міжнародного комерційного обороту, про що свідчить 15-ти літня практика Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України. Зовнішньоекономічні відносини знаходять своє юридичне оформлення насамперед у міждержавних договорах, а положення, що містяться в міждержавних угодах, конкретизуються в цивільно-правових угодах між підприємствами відповідних країн, у зв'язку із цим у правовій регламентації зовнішньоекономічних відносин виникає необхідність сполучення категорій міжнародного публічного, міжнародного приватного і національного цивільного права. Однак у регулюванні зовнішньоекономічних операцій важливе значення мають не тільки міжнародні конвенції, національне і зарубіжне законодавство, але й насамперед контрактні положення, а також судові і арбітражні рішення, звичаї і узвичаєння, порядок відносин, що склався між контрагентами. Тому контрактні умови, узвичаєння, практика відносин сторін, що встановилася, положення, які виробляються судами і арбітражами, справедливо розглядаються в юридичній літературі як форми регулювання відносин між безпосередніми учасниками зовнішньоекономічної діяльності (2, с.7).

Дізнатися більше >>> 

Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченко.

Арбітражна угода як правова основа передачі спору на розгляд у міжнародний комерційний арбітраж

     Світова практика виробила два основних шляхи вирішення зовнішньоекономічних спорів : 1) звернення до державних судових органів, як правило, країни відповідача; 2) звернення до альтернативних способів вирішення спорів ( АСВС). У західній правовій доктрині вони отримали назву – ADR.
Саме поняття альтернативних методів врегулювання спорів є дискусійним. Оскільки ключовим у даному випадку є термін “альтернативні”, постає питання: до чого вони протиставляються? Традиційним вважається уявлення про АСВС як про приватну систему, що виникла на противагу публічному порядку вирішення спорів. Тому до альтернативних належать всі позасудові (не судові) процедури. Вони виступають альтернативою відносно офіційного правосуддя в судовій системі держави.

Дізнатися більше >>>

Євтушенко Олена Іванівна, суддя апеляційного суду м. Київ, кандидат юридичних наук.

Практика розгляду Апеляційним судом м. Києва скарг за клопотанням сторін про скасування рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-Промисловій Палаті України

     До вересня 2005 року Апеляційний суд м. Києва розглядав клопотання зацікавлених сторін про скасування рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-Промисловій Палаті України у відповідності зі ст.ст. 6,34, 36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», а також інші питання, пов'язані з розглядом справ у Міжнародному комерційному арбітражному суді.

    Всі клопотання-скарги розглядались судом у відповідності зі ст.ст. 136-139 ЦПК України по першій інстанції. При вирішенні таких справ судді керувались нормами міжнародного права, зокрема Конвецією про визнання й виконання іноземних арбітражних рішень, що укладена в Нью-Йорку в 1958 році. Європейською конвенцією про зовнiшньоьоторгівельний арбітраж, що підписана в Женеві 21 квітня 1961 року, Законами України «Про дію міжнародних договорів на території України», «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів», «Про виконавче провадження» та іншими.

Дізнатися більше >>>
 

Захарченко Тетяна Геннадієвна – член Президиума Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины, заместитель Председателя МАК при ТПП Украины, Заслуженный юрист Украины

Правовое регулирование порядка признания и приведения в исполнение арбитражных решений в Украине

     Общие принципы признания и приведения в исполнение арбитражных решений в Украине содержатся в статьях 35 и 36 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже», которые полностью соответствуют положениям Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (1958 г.).
     Согласно ст.35 Закона Украины «О международном коммерческом арбитраже» арбитражное решение, независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается обязательным и при представлении в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение. Из указанной статьи следует, что порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений как «иностранных», так и «внутренних» должен регулироваться одинаковыми нормами, для них должен быть установлен одинаковый максимально упрощенный и благоприятный режим, направленный на обеспечение исполнимости арбитражного решения. 

Дізнатися більше >>>


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/877/936/1065.html

 - .  Rambler's Top100