Перелік послуг

 • Юридичні послуги
 • Фінансові послуги
 • Послуги у сфері розвитку вуглецевого бізнесу
 • Послуги у сфері розвитку газового бізнесу
 • Послуги під час виборчих компаній
 • Послуги у сфері надро-та природокористування
 • Послуги у сфері земельних та аграрних відносин та нерухомості
 • Ліцензування медичної практики
 •  
  Дозвільні документи у  сфері надрокористування
  Ліцензії на наркотичні речовини, психотропні речовини та прекурсори
  (консультації за телефоном: 0675730104, Анна Самойленко)

  Юридичні послуги

  Ведення судових процесів по адміністративним, господарським, цивільним справам у державних і третейських судах
  Оскарження і скасування рішень органів державного управління в судовому порядку
  Корпоративні спори
  Банкрутство
  Визнання договорів недійсними
  Стягнення заборгованостей
  Виконання рішень третейських судів
  Юридичний супровід в отриманні ліцензії для роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
  Юридичний супровід в отриманні спеціального дозвілу на користування надрами

  Земля та нерухомість

  Придбання та реалізація права на землю
  Реалізація права на землю
  Зміна цільового призначення землі
  Підготовка документації для укладення договорів купівлі-продажу землі, отримання державного акта на землю на покупця
  Отримання дозволу на будівництво
  Оформлення будівельного паспорта споруди
  Введення в експлуатацію будівлі

  Купівля-продаж компаній (корпоративних прав)

  Розробка стратегії передачі корпоративних прав
  Юридична експертиза установчих документів
  Складання проектів договорів
  Реєстрація зміни власника компанії в державних органах

  Корпоративне право

  Підготовка та правова експертиза установчих документів юридичних осіб
  Підготовка, скликання та проведення загальних зборів підприємства
  Розробка внутрішніх документів діяльності юридичних осіб
  Складання та реєстрація колективного договору
  Відкриття та супроводження діяльності філій та представництво
  Зміна розміру статутного капіталу, емісія акцій
  Супровід корпоративної реструктуризації підприємства (приєднання, злиття, реорганізація)

  Різне

  Проведення семінарів та круглих столів з актуальних питань і колізій юриспруденції
  Консультування і надання послуг у сфері отримання спеціальних дозволів (ліцензій)
  Консультування у сфері третейського судочинства
  Роз'яснення законодавства

  Фінансові послуги

  Оптимізація експортно-імпортних операцій
  Отримання кредитних ресурсів у британських і європейських банках
  Вихід на міжнародні ринки капіталу шляхом розміщення акцій компаній
  Вихід на міжнародні ринки капіталу шляхом розміщення корпоративних боргових зобов'язань
  аудит/аутсорсинг
  додаткові послуги

  Аудит
  Аудит - це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх істотних аспектах і відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) відповідно до вимог користувачів.

  Аудит бухгалтерського та податкового обліку
  Підтвердження річної фінансової звітності підприємств-емітентів цінних паперів, у тому числі для надання звіту до ДКЦПФР
  Аудит при ліквідації, реорганізації, банкрутстві підприємств
  Аудит при зміні власників (учасників) підприємств будь-якої форми власності
  Аудиторська експертиза договорів, інших документів, ситуацій
  Тематичний аудит (за замовленням клієнта)
  Добровільний аудит або оглядова перевірка (на вимогу або бажанням власників (учасників) та акціонерів підприємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звітності)

  Аутсорсинг

  Аутсорсинг - це передача частини робіт, послуг або процесів на виконання зовнішнім організаціям. При виконанні завдань з аутсорсингу, як і при виконанні інших завдань, наша компанія гарантує високу конфіденційність і збереження комерційної таємниці.

  Ведення бухгалтерського обліку підприємств
  Організація та ведення податкового обліку підприємств
  Підготовка фінансової та податкової звітності
  Відновлення бухгалтерського та податкового обліку
  Оптимізація оподаткування діяльності фірми
  Обробка банківських та інших фінансових даних при здійсненні комерційної діяльності

  Додаткові послуги

  Розробка та впровадження системи управлінського обліку на підприємстві, з метою організації ефективного управління та планування діяльності підприємства
  Організація системи внутрішнього документообігу
  Надання усних та письмових консультацій
  Участь в переговорах
  Оцінка активів і фінансового стану підприємства при прийнятті управлінських та інвестиційних рішень

  Послуги у сфері розвитку вуглецевого бізнесу 

  Аналіз виробничих потужностей з метою визначення проектів, потенційно зменшують викиди парникових газів в атмосферу
  Проектне фінансування
  Розробка фінансових схем, що оптимізують прибуток на вуглецевому ринку
  Сек'юритизація (securitization) вуглецевих кредитів
  Залучення інвестицій

  Послуги у сфері розвитку газового бізнесу 

  Організація управлінського обліку на підприємстві з метою організації ефективного управління та планування діяльності на газовому ринку Україні
  Комплексний супровід діяльності компаній з метою проведення на ринки енергоносіїв
  Підготовка і подача документів у відповідні органи для отримання ліцензій на постачання природного газу

  Послуги у сфері надро-та природокористування

  Проведення консультацій та експертиз із залученням профільних фахівців і відповідних державних структур
  Аналітична діяльність
  Розробка законодавчих та нормативних актів у сфері надро-та природокористування
  Організація семінарів з питань законодавства та застосування його на практиці
  Розробка презентаційних програм для перспективних інвестиційних проектів в області надро-та природокористування
  Підготовка інвестиційних проектів
  Супровід проектів. Контроль над правильністю оформлення документації. Захист інтересів клієнтів.
  Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та виконавчою владою в питаннях організації роботи з реалізації інвестиційних проектів на їх територіях
  Підготовка матеріалів для участі на конкурсах чи аукціонах з надання права користування надрами
  Проведення незалежної експертизи інформації про розвідані запаси корисних копалин та інших властивості надр, визначальних їх цінність чи небезпека.

  Послуги у сфері земельних та аграрних відносин та нерухомості

  Проведення консультацій та експертиз із залученням профільних фахівців і відповідних державних структур.
  Аналітична діяльність
  Розробка законодавчих та нормативних актів у сфері земельних відносин та ринку нерухомості.
  Організація семінарів з питань законодавства та застосування його на практиці.
  Розробка презентаційних програм для перспективних інвестиційних проектів у галузі земельних відносин та ринку нерухомості
  Підготовка інвестиційних проектів
  Супровід проектів. Контроль над правильністю оформлення документації. Захист інтересів клієнтів.
  Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та виконавчою владою в питаннях організації роботи з реалізації інвестиційних проектів на їх територіях

  Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/901/903.html

   - . Rambler's Top100