"Ліга.Блоги", 17 травня 2013 р.

ПРИЙНЯТО НОВИЙ ПОРЯДОК ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Аналіз наркоситуації в Україні свідчить про те, що наше суспільство не готове відмовитися від превалювання заборонених стереотипів по відношенню до проблеми наркотиків. Поширена ментальна модель, що наркотики - це абсолютне зло, відбивається на правах тисяч хворих людей, для яких наркотики є практично єдиною надією на людське існування.

Ускладненість доступу до наркотичних ( психотропних ) речовинам істотно впливає на ефективність системи охорони здоров'я і призводить до порушення конституційних прав громадян України на охорону здоров'я та медичне забезпечення. Існуючий порядок призвів до того, що сучасна система охорони здоров'я сприймається як така, яка систематично залишає без допомоги пацієнтів, що мучаться від сильного болю. Медичні працівники, які все-таки намагаються надати максимальне знеболювання, змушені балансувати «на межі закону».

Процедура використання певних лікарських засобів і виписка рецептів на них - досить важка і тривала. Віддаленість лікувального закладу від пацієнта, особливо в сільській місцевості, ще більше ускладнює отримання знеболюючих засобів пацієнтом вчасно і в достатній кількості. Наприклад, тільки центральні районні лікарні мають необхідну ліцензію на зберігання та відпуск морфіну та інших опіоїдних знеболюючих.

Приблизно у 80% пацієнтів на пізніх стадіях раку виникає сильний біль , те ж саме можна сказати і про людей, хворих на ВІЛ. Сучасні медичні знання дозволяють успішно усунуть фізичний біль у більшості випадків. Обмеження, що існують у сфері охорони здоров'я ( недолік медичних засобів ; відсутність єдиної, оперативності та координації дій; невиправдано важкі процедури обігу наркотичних засобів ) означають, що українська система охорони здоров'я пропонує досить обмежені можливості щодо знеболювання і недостатню допомогу для сімей, які мають справу з хворобами, загрозливими життя.

13 травня 2013 постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску , використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я, розроблений Державною службою з контролю за наркотиками.

Документ створений на підставі частини 3 статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яка передбачає, що порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я має бути врегульоване нормативним актом Кабінету Міністрів України. До 13 травня такий порядок регулювався наказом Міністерства Охорони здоров'я України від 21.01.2010 року № 11 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Норми цього Наказу обмежували права медичного персоналу надавати, а хворих - отримувати кваліфіковану медичну допомогу з використанням препаратів, що містять підконтрольні засоби і речовини.

Прийнятий документ покликаний забезпечити контроль щодо запобігання нецільового використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що входять до складу лікарських засобів, та наявності цих препаратів для медичних цілей , встановити процедури звернення цих лікарських засобів, які не обмежують наявності та доступності необхідних препаратів , таких як морфін та інші опіоїдні знеболювальні.

Як позначено в пояснювальній записці до Порядку , керівник закладу охорони здоров'я визначатиме конкретні заходи контролю з урахуванням наявних ресурсів. Документ встановлює єдині для всіх суб'єктів господарювання правила прийому, зберігання, видачі, знищення, обліку наркотичних засобів , психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці.

Як істотний плюс даного Порядку варто відзначити , що в ньому прописані процедури призначення наркотичних засобів, вилучені норми про необхідність створювати велику кількість комісій, які фактично діяли лише формально і не були дієвим механізмом контролю і попередження витоку наркотичних засобів у незаконний обіг. Усунуті проблеми, пов'язані з неврегульованістю і відсутністю можливостей застосування рідких форм наркотичних лікарських засобів для замісної терапії у великих фасовках . Встановлюється можливість використання електронного запису про видачу препарату пацієнту без дублювання в облікових журналах при сертифікації програмного та апаратного комплексу дозуючого пристрою, також посилюється можливість запобігання витоку в незаконний обіг та попередження порушень і помилок при обліку препарату.

Думаю, встановлення нових правил, простих для використання, дозволить наблизити практику обігу наркотичних засобів , психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці до загальноєвропейських . Хочеться відзначити , що положення Порядку від 13 травня повною мірою відповідають і Паризької хартії боротьби з раком щодо поліпшення якості життя хворих, і Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року, в якій визначено, що використання наркотичних засобів у медицині необхідно для полегшення болю і страждань, і повинні бути вжиті заходи для задоволення необхідності в наркотичних засобах для таких цілей. Порядком забезпечується дотримання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права щодо права кожної людини на найвищий, який тільки можна досягти, рівень фізичного і психічного здоров'я шляхом підвищення рівня доступності наркотичних засобів, психотропних речовин для хворих, які за медичними показниками в них потребують . Новий розроблений Порядок дає можливість викорінити застарілі норми, таких як положень про стаціонари на дому, про комісії з доцільності призначення наркотичних засобів та інших, які заважають призначенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин для хворих, особливо тих, які перебувають на лікуванні за місцем проживання і в сільській місцевості.

"Ліга.Блоги", 17 травня 2013 р. 


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/articles/articles/2815.html

 - .  Rambler's Top100