Правова позиція Міністерства юстиції України щодо порядку державної реєстрації речових прав на підставі судових рішень

  Законом України від 06 жовтня 2016 року №1666-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" (далі - Закон №1666-VIII)внесено зміни до Закону України "Про  державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", відповідно до яких реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру судових рішень без подання відповідної заяви заявником.

Водночас підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №1666-VIII передбачено, що до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон про реєстрацію), а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень сідв проводяться за зверненням заявника.

Відповідно до частини п'ятої статті 3 Закону про реєятрацію державна реєстрація прав проводиться за заявами у сфері державної реєстрації прав будь-яким державним реєстратором з урахуванням вимог, встановлених абзацами першим-третім цієї частини, крім випадку, передбаченого абзацом п'ятим  цієї частини.

Зазначена правова регламентація вказує на те, що наразі суб'єкти державної реєстрації продовжують виконання своїх повноважень з дотриманням законодавства про адміністративні послуги.

При цьому слід зазначити, ща адміністративна послуга - це результат здійснення владних повноавжень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону. У випадках, передбачених законом, при наданні адміністративних послуг справляється адміністративний збір (пункт 1 статті 1, частина перша статті 11 Закону України "Про адміністративні послуги").

З метою  забезпечення реалізації Закону №1666-VIII постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року №806 м"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань державної реєстрації (далі постанова Кабінету Міністрів України №806) внесено відповідні зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127.

Підпунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України №806 визначено, що до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили до запровадження відповідної інформаційної взаємодії, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі рішень судів проводиться за  зверненням заявника до будь-якого державного реєстратора в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя з дотриманням вимог, установлених підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності».

 Отже, до запровадження інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру судових рішень державна реєстрація речових прав на нерухоме майно на підставі судових рішень проводиться будь-яким державним реєстратором в межах Автономної Республіки Крим,області, міст Києва та Севастополяіз справлянням адміністративного збору.

ПРОТОКОЛ
юридичний інтернет-ресурс


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/news/3856.html

 - .  Rambler's Top100