2 травня не буде вихідним: доопрацьовано проект Трудового кодексу

 Проект Труового кодексу №1658, прийнятий за основу ще в листопаді 2015 року, підготовлено до другого читання.

В системі ЛИГА:ЗАКОН доступна остання редакція від 24 липня 2017 року.

Трудовий кодекс складається з 9 книг, регулюючих укладення трудового договору, умови праці, особливості праці робітників із сімейними обов'язками, неповнолітніх, за трудовим договором з роботодавцем - фізичною особою, питання професійної (службової) кар'єри, колективні трудові відносини, нагляд та контроль за виконанням трудового законодавства, відповідальність працівників та роботодавця, питання вирішення індивідуальних трудових спорів.

В проект включена виклакавша критику ряду нардепів норма про заборону будь-якої дискримінації в сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав та можливостей, пряме або непряме обмеження прав робітників в залежності від раси, кольору шкіри, політичних,  релігійних та інших упереджень, статі, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, вагітності, інвалідності, сімейних обов'язків, місця проживання, членства в професійній спілці або іншому об'єднанні громадян, участі в протесті, зверненні або намірі звернутися в суд або інші органи за захистом своїх прав або надання підтримки іншим робітникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

Також визначені дні державних свят, робота в котрі не проводиться:

1 січня - Новий рік;
8 березня - Міжнародний жіночий день;
1 травня - Міжнародний день солідарності трудящих;
9 травня - День Перемоги;
28 червня - День Конституції України;
24 серпня - День незалежності України;
14 жовтня - День захисника України.

Вихідними також являються релігійні свята:

Різдво Христове - 7 січня;
Великдень - один день (неділя)
Троїця - один день (неділя).

За поданням релігіних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, роботодавець надає особам, сповідуючим відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування великих релігійних свят з відпрацюванням цих днів за згодою між робітником та роботодавцем (у вихідні дні або шляхом продовження роботи після закінчення робочого дня (зміни), але не більше  ніж на 4 години).

У вихідні дні заборонено залучати робітника до роботи (крім виключних випадків) без його письмової згоди.

Якщо вихідний день співпадає з днем державного або релігійного свята, він переноситься на наступний після свята робочий день.

Крім того, передбачено більш триваліша відпустка - щорічна відпустка повинна бути не менше ніж 28 робочих днів.

Сайт "ЮРЛИГА"


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/news/3874.html

 - .  Rambler's Top100