Опубліковано Закон про ТОВ

 В газеті "Голос України" від 17 березня опубліковано Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", котрий визначає правовий статус ТОВ та ТДВ, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників.

В загальних положеннях передбачено, що учасники товариства, що не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учаників. Кількість учасників товариства не обмежується.

Закон набере чинності 17 червня (через три місяці з дня опублікування). Через рік почне діяти частина друга статті 23 Закону - стосовно виключення померлого (припиненого) учасника, що має більше 50%, якщо спадкоємці не подали заяву про вступ до товариства.

Відповідно втратить чинність Закон "Про господарські товариства" в частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Протягом року з дня набрання чинності Закону положення статуту товариств, діють в частині, відповідній законодавству станом на 17 червня. В той же час, це не передбачено після внесення змін до статуту.

До внесення відповідних змін в господарський процесуальний кодекс України при розгляді справ, відкритих за позовними вимогами про переведення на себе прав та обов'язків покупця частки (частини частки) у випадку порушення переважного права учасника товариства, приймаються наступні правила:

1) позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в розмірі, сплаченому покупцем для виконання договору купілві-продажу  частки (частини частки), визначені в ухвалі суду;

2) невиконання вимоги про внесення грошових коштів на депозитний рахунок суду є підставою для залишення позову без розгляду;

3) суд у своєму рішенні вирішує питання про перерахування грошових коштів, внесених на депозитний рахунок суду, покупцю або їх повернення.

Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту у звязку з приведенням його у віповідність з цим Законом до 17 червня 2019 року. 

Нагадаємо, Закон був прийнятий Верховною Радою 6 лютого. До законопроекту було подано близько 500 поправок. Комітет врахував 360 з них. Робота над законопроектом здійснювалась з весни 2016 року.

Сайт "ЮРЛИГА"


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/news/3946.html

 - .  Rambler's Top100