Нові правила забезпечення позовів. Зустрічне забезпечення

 Для забезпечення позову зацікавлений учасник справи повинен подати в суд заяву, форма та зміст якої повинні відповідати вимогам процесуального  закону. В КАС України забезпечення позову можливе також за ініціативою суду. 

Сама заява про забезпечення позову може бути подана: 1) до подання позовної заяви - в суд, куди буде необхідно подати позов або в суд за місцезнаходженням предмета спору, якщо неможливо визначити суд, до підсутності якого відносяться розгляд позову; 2) одночасно з поданням позову - в суд, куди подається позовна заява; 3) після відкриття провадження по справі - в суд, в провадженні котрого знаходиться справа. 

Якщо заява про забезпечення позову подана до того, як подали позовну заяву, то заявник зобов'язаний подати відповідний позов протягом 10 днів, а у випадку подання заяви про арешт морського судна - 30 днів з дня винесення ухвали про забезпечення позову. 

Заходи забезпечення позову в ГПК України та в ЦПК України ідентичні. За цими кодексами позов може бути забезпечений:

В нових ГПК України та ЦПК України передбачена можливість зустрічного забезпечення, основною ціллю якого є відшкодування можливих збитків відповідача, котрі можуть бути викликані забезпеченням позову.

основна форма зустрічного забезпечення - грошова. Заявник, по відношенню котрого застосовані міри зустрічного забезпечення, зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в сумі, котра встановлюється цим же судом. Строк надання зустрічного забезпечення визначається також судом, але по закону не може перевищувати 10 днів з дня винесення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту зустрічного забезпечення.

Якщо заявник з поважних причин не може внести на депозитний рахунок суду відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснено шляхом: 

Як в ГПК України, так і в ЦПК України застосування зустрічного забезпечення здійснюється через право суду застосовувати або не застосовувати таке забезпечення. Але ЦПК України передбачає два випадки, коли суд зобов'заний його застосувати. Це відбувається, якщо:

В КАС України, в порівнянні з ГПК та ЦПК України, передбачено менша кількість засобів забезпечення позову, а зустрічне забезпечення зовсім не передбачено. Таким чином, в адміністративному судочинстві позов може бути забезпечено:
Всі три нових кодекси містять норми про те, що засоби забезпечення позову повинні бути пропорційними з позовними вимогами, а ГПК України та ЦПК України містять норми  про пропорційність і у відношенні зустрічного забезпечення, при застосуванні котрого суд повинен враховувати засоби забезпечення позову та можливий розмір збитків відповідача. 

Забезпечення позову може здійснюватись як однією, так і декількома засобами забезпечення, котрі можуть поширюватися на всі позовні вимоги або на їх конкретну частину. За клопотанням учасника прави суд може допустити заміну одного засобу забезпечення позову іншою.

Рішення суду про забезпечення позову повино відповідати вимогам, котрі висуваються до виконавчого документа.  Таке рішення підлягає негайному виконанню з дня його винесення, незалежно від його оскарження та відкриття виконавчого провадження.  Направлення рішення про забезпечення позову відповідних органам для його виконання здійснюється судом. 
Скасування засобів забезпечення позову може здійснюватися як за власною ініціативою суду, так і у звязку із задоволенням відповідного клопотання учасника справи, котре повинно бути розглянуто не пізніше 5 днів з дня його подачі до суду. При залишенні позову без розгляду, закриття провадження по справі або у випадку прийняття рішення про повну відмову в задоволенні позову, суд у відповідному рішенні зазначає про засоби забезпечення позову, котрі зберігають свою дію до набрання такого рішення законної сили. Крім того, засоби забезпечення позову можуть бути припинені у зв'язку зі скасуванням апеляційним або касаційним судом рішення нижчестоячого суду проо забезпечення позову або заміни засобу забезпечення позову. 
Також, засоби забезпечення позову, прийняті судом до подання позовної заяви, скасовуються у випадку: 
Протокол
юридичний інтернет-ресурс


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/news/3998.html

 - .  Rambler's Top100