Зміни в КЗпП: роботодавцям хочуть надати більше підстав для звільнення робітників

 Народні депутати хочуть врегулювати питання, пов'язані з розірванням трудових відносин.

Відповідний законопроект №2584 "Про внесення змін в Кодекс законів про працю України відносно додаткових підстав для звільнення" був зареєстрований в Парламенті 12 грудня.

В проекті запропоновано передбачати можливість розірвання трудового договору:

- у випадку смерті, визнання безвісти відсутнім або оголошеного померлим працівника або ФОПа;

- за ініціативою власника у випадку закриття/припинення власної справи ФОПом;

- невиконання розпоряджень роботодавця або порушення трудових обов'язківу, визначених трудовим договором, якщо до працівника за це  раніше застосовувалось дисциплінарне стягнення;

- відсутність на роботі протягом робочого дня без поважних причин;

- порушення обов'язку нерозголошення комерційної таємниці;

- грубого порушення працівником вимог охорони праці, якщо це привело або створило загрозу для його життя або здоров'я, або людей, що його оточують, та навколишнього середовища;

- у випадку втрати до нього довіри, попередивши його про майбутнє звільнення в розумні строки. Строк попередження працівника залежить від часу його роботи у цього роботодавця. В той же час працівнику надається можливість не відпрацьовувати час попередження, а замінити його грошовою компенсацією в розмірі подвійного середньомісячного заробітку працівника за кожний календарний день зменшення строку такого звільнення.

Власник або уповноважений ним орган у випадку втрати довіри до працівника буде мати право за власною ініціативою розірвати з ним трудовий договір.

Про рішення розірвати трудовий договорі власник або уповноважений ним орган повинен в письмовому вигляді повідомити працівника в строк: 

- не менше ніж 15 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця складає не більше 6 місяців;

- не менше ніж 30 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця складає більше 6 місцяв;

- не менше ніж за 60 днів - якщо сума періодів роботи робітника у цього роботодавця складає більше 5 років;

- не меньше ніж за 90 днів - якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця складає більше 10 років.

У випадку відмови працівника підписувати додаткові угоди, що передбачають розірвання договору на цій підставі, він  розривається власником або уповноваженим ним органом в односторонньому порядку шляхом надання працацівнику способом, визначеним колективним договором, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору. 

З КЗпП виключаються положення про необхідність узгодження з профспілкою звальнення працівника, а також про обов'язок влаштовувати вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років, у випадках реорганізації або ліквідації організації або у випадку їх звільнення після закінчення терміну трудового договору. 

Проект також встановлює заборону на звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, зумовлених:

1) членством працівника в профспілці або участі в профспілковій діяльності в неробочий час або, при узгодженні роботодавця, в робочий час;

2) наміру стати представником працівників або виконавцем функцій представника законодавства;

3) участі у стайку, організованому у відповідності з вимогами національного законодавства;

4) оскарження дій роботодавця із звинувачення в порушенні трудового законодавства або звернення у відповідні органи;

5) расою, кольором шкіри, статті, сімейним станом, сімейними зобов'язаннями, вагітністю та материнством, віросповіданням, політичними поглядами, національністю або соціальним походженням.

Сайт Ліга.закон 


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/news/4016.html

 - .  Rambler's Top100