Кабмін внесе зміни в законодавство, які дозволять нарешті розпочати виконувати судові рішення

Проектом постанови пропонується внести відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року N 408 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з використанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» для усунення прогалини у законодавстві стосовно врегулювання питання здійснення оплат на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за результатами розгляду справ проти України у розрізі компенсації витрат на судовий збір, понесених під час проведення процедури визнання таких рішень на території України компетентним судом, компенсації інших витрат виконавчого провадження для забезпечення повного виконання таких рішень. 

Необхідність внесення зазначених змін в Міністерстві юстиції пояснюють наступним.

Міністерство юстиції здійснює представництво інтересів України у справах за участю іноземного суб'єкта та України. За результатом розгляду таких справ закордонним юрисдикційним органом (у тому числі іноземними судами, міжнародними арбітражами) виносяться рішення, серед іншого, про стягнення з держави Україна грошових коштів. 

Україна має обов'язок виконати арбітражне рішення, винесене Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів, передбачений статтею 54 Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, яка встановлює, що кожна Договірна держава визнає рішення арбітражу, яке прийняте відповідно до цієї Конвенції, як такого, що зобов'язує та забезпечує виконання грошових зобов'язань, покладених рішенням арбітражу, в межах своєї територіальної юрисдикції. 

Стосовно інших арбітражних рішень та рішень іноземних судів, винесених проти держави Україна, діє Нью-Йоркська Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, згідно з якою держава Україна зобов'язується визнавати та приводити до виконання рішення іноземних судів та арбітражні рішення, винесені на території іншої держави у спорах, сторонами яких можуть бути як фізичні, так і юридичні особи та арбітражні рішення, які не вважаються внутрішніми рішеннями в тій країні, де запитується їх визнання і приведення до виконання.

Також відповідний обов'язок покладається на державу за низкою інших дво- і багатосторонніх міжнародно правових угод, укладених Україною. 

Після визнання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражів їх виконання на території України здійснюється відповідно до положень Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 42 зазначеного Закону розмір та види витрати виконавчого провадження встановлюються Міністерством юстиції України. Так, згідно з наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року N 2830/5 «Про встановлення видів та розмірів витрат виконавчого провадження» витрати виконавчого провадження включають також сплату судового збору.  

Водночас Міністерство юстиції України, як головний розпорядник бюджетних коштів за програмою КПКВК 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України», у своїй роботі керується, окрім іншого, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року N 408. 

Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 2 Порядку бюджетні кошти спрямовуються на виплату грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів та сплату штрафів, пені, виконавчого збору бюджетної програми КПКВК 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України». Водночас оплата судового збору, сплаченого позивачами (стягувачами) під час проведення процедури визнання таких рішень на території України компетентним судом та компенсація інших витрат виконавчого провадження Порядком не передбачені.

Перелік витрат виконавчого провадження закріплений у Порядку використання коштів виконавчого провадження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 554. 

Відсутність у Порядку прямої вказівки про те, що бюджетні кошти спрямовуються, серед іншого, також на оплату витрат виконавчого провадження робить неможливим фактичне здійснення таких оплат. Зазначене призводить до неможливості фактичного виконання норм Закону України «Про виконавче провадження», зокрема статті 45 зазначеного Закону. 

Прийняття проекту постанови забезпечить повне виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України шляхом здійснення платежів, пов'язаних з виконанням таких рішень на території України, та усуне наявні прогалини у законодавстві, що наразі фактично унеможливлюють здійснення таких платежів. 

Сайт "Судово-юридична газета"


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/news/4059.html

 - .  Rambler's Top100